Mis on liikluskindlustus?

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus, millega kindlustatakse sõiduki valdaja tekitatud kahju kolmandatele isikutele. See tähendab, et liiklusõnnetuse puhul ei pea õnnetuse tekitaja hüvitama inimestele ja varale tekitatud kahjusid oma taskust, vaid seda teeb kindlustusandja.

 • Liikluskindlustus on kohustuslik kõigile Eestis registreeritud sõidukitele, mis osalevad liikluses (sh sõiduautod, veoautod, bussid, mopeedid, mootorrattad, traktorid ja haagised)
 • Kindlustatud peavad olema ka trammid, trollid, proovinumbrimärgiga sõidukid ja transiitmärgiga sõidukid
 • Liikluskindlustusega hüvitatakse liikluses kolmandatele osapooltele tekitatud kahjud
 • Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus

Kes peab liikluskindlustuse lepingu sõlmima?

Liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohustus on sõiduki eest vastutaval isikul. Selleks on:

 • isik, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna, kui liiklusregistrisse ei ole kantud sõiduki vastutavat kasutajat
 • isik, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki vastutava kasutajana

Millal peab liikluskindlustuse lepingu sõlmima?

Kehtiv liikluskindlustuse poliis on vaja sõlmida enne, kui kasutad sõidukit liikluses. See tähendab, et kehtiv liikluskindlustuse poliis peab olema kõikidel sõidukitel, mis osalevad liikluses. Erandina puudub kindlustuskohustus:

 • lepingu lõppemisele järgneva 12 kalendrikuu jooksul tingimusel, et sõidukiga ei osaleta liikluses ega seda ei kasutata muul viisil, mis võib kaasa tuua kindlustusjuhtumi
 • uunikumil ja võistlusautol, mida ei kasutata liikluses.

Liikluskindlustuse sõlmimise eelduseks on see, et sõiduk on registreeritud Transpordiameti sõidukiregistris ning sellel on kehtiv tehnoülevaatus.

Kus liikluskindlustus kehtib?

Tihti tekib küsimus kindlustuse kehtivuse üle siis, kui on plaan sõita autoga välisriiki. Rõõmustav uudis on see, et Euroopas liigeldes on Sinu sõiduk kaitstud selleks eraldi kindlustust sõlmimata.

Eestis sõlmitud liikluskindlustuse lepingu kindlustuskaitse kehtib Eestis, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides ja Šveitsis. EMP lepinguriigid on:

 • Austria
 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Eesti
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Iirimaa
 • Island
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Küpros
 • Leedu
 • Liechtenstein
 • Luksemburg
 • Läti
 • Malta
 • Norra
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome
 • Taani
 • Tšehhi
 • Ungari

Liikluskindlustus kehtib samadel alustel ka nendes EMP välistes riikides:

 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikan

Lisaks sellele kehtib liikluskindlustus ka teistes rohelisele kaardile märgitud riikides, kuid ainult siis kui roheline kaart on väljastatud ja kohustuslikus korras kaasa võetud. Nendeks riikideks on:

 • Albaania
 • Andorra
 • Aserbaidžaan
 • Bosnia ja Hertsegoviina
 • Iraan
 • Makedoonia
 • Maroko
 • Moldova
 • Montenegro
 • Serbia
 • Šveits*
 • Suurbritannia
 • Tuneesia
 • Türgi
 • Ukraina
 • Valgevene
 • Venemaa

Rohelise kaardi väljastamine kindlustuspoliisi kehtivuse ajal on tasuta.

Tasub arvestada, et liikluskindlustuse kahjujuhtumile ja sellest tulenevale kahjunõudele rakendatakse juhtumi toimumiskoha riigi õigust. See tähendab, et kindlustaitse sisu ja ulatuse ning kahju hüvitamise ulatuse ja korra sätestab juhtumi toimumise riigi seadusandlus.

Millest sõltub liikluskindlustuse makse suurus?

Tõenäoliselt oled mingil eluhetkel võrrelnud oma liikluskindlustuse makse suurust oma pereliikmete või sõpradega ning märganud, et see on üldjuhul kõigi jaoks erinev. Igal kindlustusandjal on oma metoodika ja arvutuskäik, mille alusel täpne kindlustusmakse välja arvutatakse. Tavapärasteks teguriteks, mille alusel kindlustusmakse arvutamine toimub, on:

Mootorratta liikluskindlustus on hooajalise kasutuse tõttu soodsam
 • Kindlustatava riskiga seotud kahjude ja kindlustuse ajalugu
 • Sõiduki kategooria (sõiduauto, mopeed, haagis, buss jne)
 • Sõiduki mark ja mudel
 • Sõiduki mootori võimsus, registrimass ja istekohtade arv
 • Elukoha aadress rahvastikuregistris
 • Sõiduki kasutusala (takso, õppesõiduk, alarmsõiduk)
 • Lepingu sõlmimiseks kasutatud teeninduskanal (kindlustusseltsi veebileht, kindlustusandja kontor, kindlustusmaakler)

Erinevate kindlustusandjate pakkumiste võrdlemine on lihtne – selleks sisesta oma sõiduki registreerimisnumber meie kalkulaatorisse ja näed erinevate kindlustusseltside pakkumisi.

Kellelt osta liikluskindlustus?

Liikluskindlustust on võimalik osta otse kindlustusandjalt või kindlustusmaaklerilt, kes vahendab erinevate kindlustusseltside pakkumisi. Otse kindlustusseltsilt ostes võib saada mõne euro võrra soodsama pakkumise, kuid pead ise tegelema sellega, et võtta võrdlevad pakkumised erinevatelt seltsidelt.

Kindlustusmaakleri eeliseks on kiirus ja parem valik – sisestades oma sõiduki registreerimisnumbri meie kalkulaatorisse saad parima valiku kindlustusseltside pakkumisi võrdlemiseks kätte mõne minutiga. Lisaks annab kindlustusmaakler omapoolse soovituse ning võimaldab poliisi koheselt sõlmida.

Kindlustusmaakler aitab säästa aega, raha ja teha informeeritud otsuse.

Mis saab kindlustuslepingust sõiduki müügi korral?

Kui sõiduki müügi korral muutub liiklisregistris sõiduki omanik või vastutav kasutaja, siis läheb liikluskindlustuse leping talle ehk kindlustuskohustusega isikule automaatselt üle. Üleminek toimub hetkel, kui liiklusregistris tehakse vastav kanne.

 • Kõik kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused kanduvad sel hetkel üle isikule, kes sõiduki omandas – näiteks kui kindlustusmakse oli omaniku muutuse ajaks tasumata, nõuab kindlustusandja seda nüüd uuelt vastutavalt kasutajalt (või omanikult). 
 • Kui leping on läinud üle uuele omanikule ja ta otsustab kindlustuslepingu lõpetada, kantakse kasutamata kindlustusmaksed uuele omanikule. 
 • Tasub ka arvestada, et kui kindlustusvõtja soovib sõiduki müügi tõttu liikluskindlustuse lepingu osapoolte kokkuleppel lõpetada võib kindlustusandja sellest keelduda, sest sõiduki kindlustuskaitse peab olema katkematu.
 • Pea meeles – jälgi, kas pärast sõiduki müüki on uus omanik sõiduki enda nimele vormistanud. Vastasel juhul võid kindlustusjuhtumi korral vastutavaks isikuks jääda Sina. 

Kokkuvõtlikult – kui omanik või vastutav kasutaja on liiklusregistris muutunud, siis on ka kindlustusleping üle läinud ja eelmisel lepinguvõtjal selle lepinguga seoses enam õigusi ei ole.

Mida teha, kui liikluskindlustuse poliis hakkab lõppema?

Juhul, kui oled liikluskindlustuse poliisi ostnud meilt, saadame Sulle enne perioodi lõppemist e-postiga pakkumise kindlustuskaitse jätkamiseks. Kindlustuskaitse jätkub arve edukal tasumisel ning soovi korral võid vormistada uue poliisi meie kodulehel.

Soovid kõige värskemat infot liikluskindlustuse kohta?

Liitu meie teavitustega ja saad esimesena teada kampaaniatest, olulistest seadusemuudatustest ning parimatest kindlustuspakkumistest!