Mis saab liikluskindlustuse lepingust pärast sõiduki müümist?

Paljud kasutatud sõiduki soetanud omanikud on tuttavad olukorraga, kus neile laekub uue kindlustuspoliisi sõlmimisel pangaarvele summa eelmise omaniku kasutamata jäänud liikluskindlustuse perioodi eest. Miks see nii on? Vaatame lähemalt, mis saab liikluskindlustuse lepingust pärast sõiduki müümist – kuidas toimub lepingu lõpetamine, mida tasub jälgida ja millised kohustused on sõiduki uuel omanikul.

Liikluskindlustusleping läheb automaatselt üle uuele omanikule

Kui liiklusregistris muutub sõiduki omanik või vastutav kasutaja, siis läheb liikluskindlustuse leping talle ehk liikluskindlustuskohustusega isikule automaatselt üle. Üleminek toimub hetkel, kui liiklusregistris tehakse vastav kanne.

See tähendab, et kui olete sõiduki müünud, siis tasuks mõne aja jooksul kontrollida, kas uus omanik on sõiduki enda nimele registreerinud. Vastasel juhul olete endise omanikuna vastutav kehtiva liikluskindlustuse lepinguga toimepandud rikkumiste eest.

Kuidas teha kindlaks, et sõiduki ostja võtab ennast uue omanikuna arvele?

Seadusest tulenevalt on sõiduki ostja kohustatud end uue omanikuna arvele võtma viie päeva jooksul ja seda saab kontrollida Maanteeameti kodulehel. Selle garanteerimiseks tuleb enne omandiõiguse üleandmist teha sõiduki registrijärgsel omanikul või tema esindajal Maanteeametile vastavasisuline taotlus sõiduki võõrandamiseks.

Sõiduki võõrandamise taotluse tegemiseks on vaja omandi üleandmist tõendavat dokumenti (nt ostu-müügileping, kinkeleping jms), kuid eraldi sõiduki registreerimistunnistust ei küsita. Kui sõiduki omanik ei ole teostanud omanikuvahetuse toimingut viie päeva jooksul pärast selle võõrandamisest teavitamist, siis kustutatakse sõiduk viie päeva pärast ajutiselt liiklusregistrist.

Sõiduki ostja on kohustatud end uue omanikuna arvele võtma 5 päeva jooksul

Mis saab siis, kui sõiduk kustutatakse liiklusregistrist?

Seadusest tulenevalt ei saa Eestis sõlmida liikluskindlustust sõidukile, mis ei ole (ka ajutiselt) kantud liiklusregistrisse. Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik kommenteerib, mis saab liikluskindlustuse lepingust pärast sõiduki registrist kustutamist: 

„Juhul, kui sõiduk kustutatakse liiklusregistrist, siis kindlustusleping lõppeb. Samas peab viimane vastava sõiduki liikluskindlustuse kindlustusandja kahju hüvitama, kui sellise liiklusregistrist kustutatud sõidukiga tekitatakse ühe aasta jooksul kahju.” Luik lisab, et kindlustusandja esitab sellisel juhul kindlustuskohustust rikkunud isiku suhtes tagasinõude.

Liiklusregistrist kustutatud sõidukile ei saa sõlmida liikluskindlustust

Mis juhtub hetkel, kui sõiduki uus omanik on liiklusregistrisse sisse kantud?

Sõiduki omaniku vahetumise hetkel liikslusregistris kanduvad kõik liikluskindlustuse lepingust tulenevad õigused ja kohustused talle üle. See tähendab, et:

  • kui kindlustusmakse oli omanikuvahetuse hetkeks tasumata, nõuab kindlustusandja seda uuelt vastutavalt kasutajalt (või omanikult, kui vastutavat kasutajat pole määratud);
  • sõiduki omandanud isikul, kellel on kindlustuskohustus, on õigus sõlmida leping uue kindlustusandjaga;
  • kui kindlustusleping on läinud uuele omanikule ja ta otsustab selle lõpetada, et sõlmida uus poliis, kantakse kehtiva liikluskindlustuse kasutamata kindlustusmaksed uue omaniku pangakontole (nagu kirjeldatud artikli sissejuhatuses)
  • eelmisel lepinguvõtjal selle kindlustuslepinguga seoses enam õigusi ei ole.

Et olla kindel kõigi õiguste ja kohustuste ülekandumises sõiduki ostjale, tasub omandiõiguse muutumisest koheselt teavitada kindlustusandjat.

Uuel omanikul on alates sõiduki omandiõiguse üleminekust aega 30 päeva, et katkestada kehtiv kindlustusleping. Selle jaoks tuleb kindlustusandjale teha avaldus.

Kas liikluskindlustuse lepingu saab enne sõiduki müüki lõpetada?

Kui kindlustusvõtja soovib liikluskindlustuse lepingut sõiduki müügi tõttu osapoolte kokkuleppel lõpetada, siis võib kindlustusandja sellest keelduda. Liiklusregistrisse kantud sõiduki kindlustuskaitse peab olema katkematu. 

Samas on olemas erandjuhud, mille puhul on kindlustusvõtjal õigus nõuda lepingu erakorralist lõpetamist:

  • sõiduk on hävinud või seda ei saa tehnilistel põhjustel kasutada enam kui üks kuu;
  • sõiduk on tahtevastaselt väljunud kindlustatud isiku või kindlustusvõtja valdusest;
  • lõpeb leping, mille alusel kindlustusvõtja sõidukit kasutas.

Rohkem infot saad lugeda Liikluskindlustuse seadusest

Arvuta liikluskindlustuse hind, võrdle pakkumisi ja vali sobivaim: www.kindlustusest.ee/pood/liikluskindlustus

Soovid kõige värskemat infot liikluskindlustuse kohta?

Liitu meie teavitustega ja saad esimesena teada kampaaniatest, olulistest seadusemuudatustest ning parimatest kindlustuspakkumistest!